Start
 
 
Wieczór autorski PDF Drukuj E-mail
Napisał Chrisek   
piątek, 06 grudzień 2013

                           Promocja nowej publikacji

     Ukaza?a si? nowa publikacja zwi?zana z naszym regionem. Zawiera ona zbiór regionalnych przys?ów, rymowanek, pie?ni, zwyczajów, wierze? i legend. Jak napisa?a w recenzji dr Kornelia  Lach:„Dzi?ki tej lekturze niejeden czytelnik ze wzruszeniem przywo?a wspomnienia z dzieci?stwa […]”. Dlatego, ?e w tekstach wyst?puje s?ownictwo gwarowe, w ksi??ce zamieszczono s?ownik wyrazów gwarowych, a po przys?owiach wyja?niono równie? zwroty gwarowe (idiomy gwarowe). Celem autorki jest ocalenie od zapomnienia, chocia? po cz??ci, bogatej kultury ludowej. Wieczór autorski promuj?cy ksi??k? Agnieszki Drobnej „S?owem i pie?ni?” odb?dzie si? dnia 12 grudnia 2013 r. o godz. 18:00 w ?wietlicy wiejskiej w Zabe?kowie.
Image
                     

                                   Podzi?kowanie

 Dzi?kuje Ci Kamilu za gratulacje i mi?e s?owa skierowane pod moim adresem. S? one dla mnie cenniejsze od sukcesów. 
Agnieszka Drobna
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 06 grudzień 2013 )
< Poprzedni   Następny >