Start arrow Grupa Odnowy Wsi
 
 
Grupa Odnowy Wsi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
niedziela, 22 październik 2006
Szanowni Państwo!

           
      W maju 2006 roku zawiązała się Grupa Odnowy Wsi Zabełków. Organizacja ta stawia sobie za cel integrację różnych środowisk wiejskich, które działając wspólnie mają przyczynić się do poprawienia jakości życia we wsi. Przystąpienie do GOW Zabełków jest dobrowolne a wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdy drugi wtorek miesiąca do świetlicy wiejskiej przy ulicy Rymera na spotkanie. (godz 17:00) W ramach spotkań wypracowano plan działania na najbliższy rok. Wśród ciekawszych pomysłów do zrealizowania przedstawiamy:

Projekt

 „Lipowa Grobla” – przywrócić naszej pamięci.


    Celem projektu jest odrestaurowanie drogi leżącej na terenie  Nowego Dworu części wsi Zabełków.

 Dziś teren jest zaśmiecony i nie zdobi Nowe Dworu. Często przejeżdżają po nim samochody w nośności powyżej 5 ton, zaś inni użytkownicy często zapominają o elementarnych zasadach poszanowania otaczającej nas przyrody. Dotyczy to także mieszkańców okolicznych wiosek.

Chcemy przypomnieć historię powstania lipowej grobli , kiedy jej początek stanowiła granica państwa Polski i Niemiec a kończył dwór barona Rothschild.

  W ramach projektu powstałby nowy szlak turystyczny (pieszy i rowerowy), na którym        w strategicznym miejscu powstałaby tablica informująca o korzeniach powstania tegoż miejsca. Wzdłuż drogi zostaną posadzone lipy, miejsca wypoczynku zostaną wyposażone w ławki, oświetlenie, kosze na śmieci. Planuje się postawić znaki informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci i jazdy samochodów powyżej 5 ton.

Wstępne prace porządkowe zostaną wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców wsi (wycinka starych drzew, usunięcie śmieci). Oni tez w przyszłości będą dbali o otrzymanie drogi w czystości.

   Zachęcamy do akcji gromadzenia źródeł historycznych powstania tego odcinka terenu. Kwerenda archiwalna i faktograficzna zostanie wykorzystana do powstania owej tablicy informacyjnej, dotyczącej historii wycinka Nowego Dworu.

Autorką projektu i koordynatorem  jest Pani Rita Wieczorek.

Kolejne projekty, których szczegółowy opis zostanie przedstawiony w późniejszym czasie
1) 
„Zwykli ludzie niezwykłe pasje” – Projekt ma na celu promocję środowisk twórczych z naszego regionu.
2) 
Zakup lub wykonanie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich
3) 
Wykonanie świetlicy na terenie boiska wiejskiego przy ulicy Raciborskiej
4) 
Wykonanie świetlicy komputerowej z dostępem do Internetu – sieć internetowa dla całej wsi
5) 
Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszy ogród
6) 
Przeprowadzenie inwentaryzacji wsi i jej uporządkowanie ( między innymi: wprowadzenie jednolitegooznaczenia dróg, wykonanie tablicy z mapą miejscowości, utrzymywanie porządku, monitoring miejscowości)
7) 
Zagospodarowanie szkolnego boiska przy ulicy Rymera
8)  
Renowacja ważnych obiektów – mosty, młyn, kościół i wykonanie repliki starego kościoła
9)  
Wykorzystanie „Meandrów Odry” poprzez inwestycje i  współdziałanie z Czechami oraz grupą z Chałupek ( wybudowanie wieży widokowej, zainstalowanie ubikacji oraz budowa tarasów widokowych i montaż ławek + ewentualnie oświetlenie)
10) 
Zagospodarowanie placu wiejskiego przy targowisku
11)  Szeroko rozumiana promocja wsi poprzez własną stronę internetową , wykonanie widokówek, koszulek, cegiełki, prospektów informacyjnych ewentualnie książki)

W ostatnim czasie Grupa Odnowy Wsi Zabełków przygotowała i złożyła dwa wnioski o granty.

Pierwszy projekt o nazwie „Zabełków u wrót Bramy Morawskiej” bierze udział w  konkursie „NASZA WIEŚ, NASZĄ SZANSĄ – 2006” organizowanym przez  Fundację Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa.

Drugi projekt o nazwie „ Język szansą rozwoju dziecka” został złożony w ramach  PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI I TERENÓW WIEJSKICH ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej organizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja.


W najbliższym czasie okaże się czy, któryś z tych projektów zostanie objęty wsparciem. Szczegółowych informacji o funkcjonowaniu Grupy proszę szukać pod telefonem 032-419-60-29 oraz adres emaliowy .

Dziękuję

Michał Kura

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 19 luty 2013 )