Start arrow Grupa Odnowy Wsi arrow Projekt Dożynki
 
 
Projekt Dożynki 2007 PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
piątek, 17 listopad 2006
Grupa Odnowy Wsi, zainicjowała działania mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Dożynki – wspólne święto mieszkańców Euroregionu Silesia”. Projekt został złożony do sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 9 października 2006 roku. Beneficjentem projektu jest Urząd Gminy Krzyżanowice, jednak wsparcia merytorycznego udzielać będą członkowie Grupy Odnowy wsi Zabełków. Podczas posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, które odbędzie się w dniu 9.01.2007 roku zapadnie decyzja o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Celem niniejszego projektu jest: 
-rozwijanie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi na pograniczu polsko – czeskim
-zapoznanie rolników z zasadami rozwoju gospodarstw na pograniczu raciborsko - opawskim
-ożywienie współpracy pomiędzy rolnikami po obu stronach granicy,
-zmniejszenie stereotypów
-promocja rozwoju rolnictwa na pograniczu
W ramach realizacji projektu planuje się zorganizowanie w dniach 25 – 26 sierpnia 2007 roku imprezy dożynkowej. W ramach dożynek planowane są między innymi następujące działania:
-zorganizowanie nieodpłatnej konferencji, której beneficjentami będą rolnicy pogranicza. Celem planowanej konferencji jest przede wszystkim zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie (uprawy roli, dostępnym dotacjom, możliwości rozwoju gospodarstw zarówno w polskiej jak i czeskiej części Euroregionu Silesia).

Z punktu widzenia rolników warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów jest prezentacja opisanej tematyki przez kompetentnych reprezentantów instytucji z Polski jak i Czech, a także przedstawicieli organizacji posiadających rozeznanie w problematyce rolnictwa
-Mecz towarzyski rolników z powiatu raciborskiego przeciwko rolnikom z czeskiej strony Euroregionu Silesia
-Występy artystyczne młodzieży szkolnej Euroregionu Silesia,
-Zabawa taneczna
-poczęstunek dla zaproszonych gości
-polsko – czeski korowód dożynkowy.
-występ zespołów muzycznych z pogranicza raciborsko – opawskiego.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska


Opracował: Mariusz Hałacz

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 17 listopad 2006 )