Start arrow Biblioteka
 
 
Biblioteka PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Ewa   
niedziela, 03 grudnia 2006

 
UWAGA!

Zapisy ch?tnych na nabycie kroniki " Zabe?ków od pradziejów do wspó?czesno?ci" u p. Agnieszki i Rudolfa Drobny Zabe?ków ul. Jana 5 tel. 324196951 oraz w Bibliotece Publicznej w Zabe?kowie :

pon, ?roda, czwartek, pi?tek od godz. 14.00 do 19.00 . Zapisy przyjmowane b?d? do 28.02. 2011r. w celu preorientacji przed staraniem o dodruk.                     Kronika wsi Zabe?ków rozesz?a si? jak ciep?e bu?eczki.
Dnia 4 lutego odby?o si? spotkanie mieszka?ców z autorami  ksi??ki pt. "Od pradziejów do wspó?czesno?ci".  Mieszka?cy mogli porozmawia?  z autorami . Wyrazili swoje uznanie.Apelowano, by zrobi? dodruk, bo nie wszyscy ch?tni mogli naby? t? ksi??k?.Sporo osób czeka na dodruk.Autorzy dostarczyli czytelnikom wiele informacji, których pró?no szuka? w innych ksi??kach.
Kronika zawiera wiele informacji, które autorzy spisali z rozmów, wspomnie? mieszka?ców wsi. Stworzyli prawdziw? skarbnic? wiedzy o Zabe?kowie. Obecni na spotkaniu mieszka?cy podkre?lili, ?e opracowanie napisane jest bardzo przyst?pnie, dobrze si? czyta,  a zdj?cia których jest tam do?? sporo czyni? ksi??k? jeszcze ciekawsz?.
Pa?stwo Drobny pracowali nad kronik? wiele lat. Kronika zawiera nie tylko wiadomo?ci zebrane od mieszka?ców, ale wiele godzin sp?dzili w bibliotekach,archiwach, redakcjach gazet.
 Wydanie ksi??ki wspó?finansowa?a Unia Europejska. Pa?stwu Drobnym gratulujemy i prosimy           o jeszcze.

Nowo??!                   U nas mo?esz zamówic ksi??k? przez telefon na nr 324196806                        . Zapraszamy!       Skorzystaj z okazji.


Biblioteka jest miejscem zaczarowanym: blisko tu do bajki i prawdy, do u?miechu i do wzrusze?...


Biblioteka Publiczna


w Zabe?kowie


Czytelniku!!!Biblioteka zaprasza Ci? do siebie, oferuj?c Ci ksi??ki z ró?nych dziedzin wiedzy, które na pewno Ci? zainteresuj?. Ksi??ki nie maj? w?a?ciwo?ci ró?, dlatego nie szukajmy wci?? naj?wie?szych.


Biblioteka jest czynna:

Poniedzia?ek         od 14.00 - 19.00

?roda                   od 14.00 - 19.00

Czwartek             od 16.00 - 19.00

Pi?tek                   od 14.00 - 19.00


Wypo?yczanie jest bezp?atne.Zapraszamy


 

Image

Image


Image


Image


Image


Image
Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 13 lutego 2011 )