Start arrow Nasza Radna
 
 
Nasza radna PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Gabriela Jendrzejczyk   
poniedziałek, 05 marzec 2007


Image


Sprawozdanie z działalności radnego listopad-grudzień 2011r.

Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu sprawozdanie z  działalności radnego w miesiącach listopad-grudzień 2011

Interpelacje , zapytania,wnioski

1. Zwróciłam się z wnioskiem o podjęcie starań i rozmów z GDDKiA w sprawie budowy chodników na ulicach Nowa ,Powstańców Śląskich oraz wnioskowałam o wykonanie przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną z przyciskiem ,,na  żądanie,, co przyczyniło by się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników  drogi krajowej DK nr 45.

Panu Wójtowi udało się zorganizować spotkanie z GDDKiA które odbędzie się w styczniu 2012 na którym pragniemy omówić dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

2. Ponownie zwróciłam się z pisemną prośbą o udrożnienie rowu na ulicy Bogumińskiej. 

W odpowiedzi na moją prośbę otrzymałam informację iż konserwacja gruntowa tego cieku została ujęta w planie budżetu Gminy na rok 2012.

3. Zwróciłam się z pisemnym wnioskiem o remont świetlicy pod przedszkolem.

W budżecie na 2012 zostało przeznaczone 8 500 zł na wymianę okien i wymalowanie  pomieszczeń świetlicy.

4.Wnioskowałam również o przyłącz internetu w świetlicy.

5.Zwróciłam się z prośbą o zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji na termomodernizację szkoły podstawowej.

6.Wnioskowałam o osuszenie ścian budynku szkoły W budżecie została przeznaczona kwota 12 000 zł na osuszenie ścian budynku szkoły.

7.Prosiłam wyczyszczenie korytek odpływowych na ul. Młyńskiej w których zalegały  sterty liści.

Wszystko zostało pięknie wysprzątane za co bardzo dziękuję.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę oraz za przychylenie się do moich wniosków i próśb.

W imieniu swoim oraz mieszkańców bardzo dziękujemy Panu Wójtowi za zaangażowanie w budowę mostu na ulicy Rymera. 

Pracownikom Urzędu Gminy oraz wykonawcy za solidny profesjonalnie wykonany most.

Dziękuję również w imieniu swoim jak i mieszkańców ulicy Dolnej za zamontowanie  lampy ulicznej. 

Dziękuję również mieszkańcom Zabełkowa za wszystkie  spostrzeżenia  i nurtujące was sprawy. Bardzo proszę o zgłaszanie dalszych spraw abyśmy wspólnie mogli jak najwięcej dla Zabełkowa zrobić dobrego.

Jestem do Państwa dyspozycji mój numer telefonu : 661 246 574

 


 

Sprawozdanie z działalności radnego wrzesień -pażdziernik 2011r.

Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z  działalności radnego w miesiącach wrzesień -październik 2011
Interpelacje , zapytania,wnioski:

1.Zwróciłam się z prośbą o wzmocnienie brzegów potoku obok Państwa Rycka

2.Zwróciłam się z prośbą o wycięcie dwuch lip na pomniku Powstańców Śląskich

3.Zwróciłam się z prośbą wyczyszczenie i pogłębienie całego potoku 

4.Ponownie prosiłam o zamontowanie lampy na ul.Dolnej

5.Zgłosiłam skargę rolników  na wędkarzy którzy jadąc na ryby w dorzecze odry samochodami nie zważają na pola skracają sobie drogę i przejeżdżając na skróty niszczą uprawy.

6.Złożyłam na ręce Pana Wójta petycję w sprawie budowy chodnika  na ulicy Nowej,prosząc aby wystąpił z pisemnym wnioskiem do GDDKiA o szybką budowę chodnika dołaczając naszą petycję.

Petycję podpisało 250 osób,wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

7.Zwróciłam się z prośbą o zasypanie dziur i utwardzenie odcinka drogi obok przystani kajakowej

8.Zwróciłam się z prośbą o wycinkę drzewa obok targowiska


Dziękuję bardzo serdecznie   Panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę i  częściowe pozytywne rozpatrzenie moich próśb.

Dziękuję również mieszkańcom Zabełkowa za wszystkie  spostrzeżenia  i nurtujące was sprawy.

Dziękuję Pani Mażenie Hiltawskiej  i Panu  Krzysztofowi Baszczak któży pomogli mi zbierać podpisy pod petycją w sprawie budowy chodnika na ul.Nowej

Jestem do Państwa dyspozycji mój numer telefonu : 661 246 574

Z poważaniem
Gabriela Jendrzejczyk

                                        Sprawozdanie z działalności radnego maj - czerwiec 2011r.


Szanowni Państwo 
Przedstawiam Państwu sprawozdanie z  działalności radnego w miesiącach maj -czerwiec 2011
Interpelacje , zapytania,wnioski
1.Zwróciłam się z pisemną prośbą o  udrożnienie rowu melioracyjnego położonego w
 Zabełkowie w rejonie ulicy Powstańców Śląskich(rów obok starej krajówki trasa Zabełków -Olza) 
2.Ponownie zwróciła się z pisemną prośbą o zamontowanie lampy ulicznej w Zabełkowie na ulicy Dolnej obok Państwa Jabłońskich.
3.Zwróciłam się z prośba pisemną o zamontowanie lampy ulicznej na ulicy Zagumnie na skrzyżowaniu obok posesji Państwa Przybyła
4. Zwróciłam się z prośbą o zamontowanie koszy na śmieci przy małym zajeździe obok Państwa Gliśnik
5.Wnioskowałam o wpisanie do przyszłorocznego budżetu remontu ścieżki rowerowej
Zabełków – Nowy Dwór
6.Zwróciłam się z zapytaniem do straży miejskiej  aby ustalili kto jest właścicielem przydrożnych reklam na trasie Chałupki - Olza z prośbą aby zostały posprzątane  śmieci po starych reklamach  .
7.Zwróciłam się z prośba o wymalowanie świetlicy pod przedszkolem.
8.Zwróciłam się z prośbą o wymianę  5 suchych drzew na drodze od Zajazdu w stronę Nowego Dworu
9.Zwróciłam się z prośbą o wyprofilowanie spadku w kierunku kratki ściekowej obok posesji Państwa Płaczek na ulicy Rymera.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować  Panu Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę i  częściowe pozytywne rozpatrzenie moich próśb.
Dziękuję również mieszkańcom Zabełkowa za wszystkie  spostrzeżenia  i nurtujące was sprawy.
Jestem do Państwa dyspozycji  ,pełnie dyżury każdy pierwszy wtorek miesiąca w świetlicy pod przedszkolem  w godzinach od  godz.18.00 do godz.19.00
Możecie również Państwo do mnie dzwonić  tel. 661 246 574 jestem do Państwa dyspozycji.                                           
Z poważaniem
Gabriela Jendrzejczyk

 Sprawozdanie z mojej działalności radnego za okres grudzień 2010r. -luty 2011r.

    Chciałabym przedstawić i podsumować Państwu działania które przedstawiłam do zrealizowania w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Oto najważniejsze działania które podjęłam.

- Na sesji w dniu 30 grudnia zwróciłam się z prośbą o wykonanie odwodnienia przy ulicy Zagumnie w trzech miejscach obok posesji Państwa Grzegorczyk,Przybyła i Borowik.

Pan Wójt zapewnił mnie że zostaną dokonane oględziny i w najbliższym czasie otrzymamy odpowiedź.

- 4 stycznia wysłałam pismo do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie wycięcia dwóch suchych wierzb pomiędzy potokiem Bełk a posesją na ulicy Powstańców Śl. Drzewa stanowią zagrożenie dla zdrowia i mienia .Prośba została rozpatrzona pozytywnie ,wykonano już mapki i w najbliższym czasie drzewa zostaną ścięte.

12 stycznia zgłosiłam prośbę Państwa Jabłońskich z prośbą o zamontowanie na ulicy Dolnej punktu oświetleniowego,lamy ulicznej .

14 stycznia wysłałam do Warszawy dwa granty Program Wspierania Aktywności Lokalnej Na Terenach Wiejskich,,Razem Możemy Więcej” .W ramach programu mogą być wspierane projekty w następujących dziedzinach:

1.Zachowanie oraz rozwój wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury,w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu.

Do tego programu napisałam grant dotyczący renowacji krzyża na nowym cmentarzu. Pan sołtys z Panem Kwaśnicą stworzyli kosztorys za który im bardzo dziękuję. Kosztorys opiewa na kwotę 14 607.00zł we wniosku wnioskowałam o najwyższą kwotę dofinansowania 10 000.00zł.Grant przygotowałam razem z Panią Teresą Wyrchowy.

2.Szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym zwłaszcza zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej,profilaktyki zdrowotnej,a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi

 Do tego programu napisałam grant dotyczący siłowni która miała by służyć nie tylko młodzieży ale również osobom starszym i niepełnosprawnym. Koszt siłowni to 11 573.00zł. W grancie wnioskowałam o 10 000.00zł.

Na odpowiedź musimy poczekać około trzech miesięcy.

14 lutego zwróciła się z prośbą do Pana Wójta o wyasfaltowanie około 100 metrów drogi polnej dojazdowej do zajazdu niestety po konsultacji na zebraniu wiejskim razem z sołtysem okazało się ze ten kawałek jest prywatny i tylko za zgodą właściciela został utwardzony ale nic więcej w tej kwestii nie możemy zrobić.

Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś sprawy które go nurtują bardzo proszę o kontakt ,jestem do Państwa dyspozycji pod numerem tel.661246574.

Jak tylko Pani Dorota Nykiel wróci z chorobowego postaram się ustalić z nią moje dyżury w świetlicy.

Pozdrawiam

Gabriela Jendrzejczyk
Szanowni Państwo,

w tym miejscu chciałbym przedstawiać sprawy związane z działalnością radnego Zabełkowa, w kwestii dotyczącej naszej wsi. Na początek przedstawiam Państwu wycinek załącznika do uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice w odniesieniu do naszej miejscowości.

W roku 2007 w budżecie Gminy Krzyżanowice zatwierdzono następuje kategorie wydatków związanych bezpośrednio z Zabełkowem

- Remont nawierzchni łącznika ul. Długiej i Powstańców Śląskich – 35.000,00 zł
- Remont ul. Zagumnie – 259.900,00 zł
- Modernizacja kortów tenisowych – 10.000,00 zł
- Odbudowa rowu komunalnego przy ulicy Długiej – 26.500,00 zł
- Organizacja Gminnych Dożynek – 8.500,00 zł
22 lutego 2007 roku Rada Gminy Krzyżanowice uchwałą nr V/12/07 zatwierdziła  50.000,00 zł na zabezpieczenie i częściową adaptację budynku garażu na boisku sportowym w Zabełkowie.

Rada Gminy Krzyżanowice przyznała również środki do dyspozycji sołectwa w 2007 roku  w kwocie 2.970,00 zł.

Na utrzymanie przedszkola w Zabełkowie zarezerwowano 366.492,00 zł w tym 25.300,00 zł na remont pokrycia dachu papą nawierzchniową.

W związku z tym, że we wrześniu tego roku Zabełków będzie organizatorem Gminnych i Powiatowych Dożynek, Rada Powiatu Raciborskiego przeznaczyła na ich organizację kwotę 8.000,00 zł.
Michał Kura

13.05.2007r.
Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić kolejne sprawy dotyczące Zabełkowa, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Krzyżanowice w ramach wniosków i interpelacji na ostatnich dwóch sesjach.
Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom za zgłaszane wnioski i problemy. Kilka tematów już zostało podjętych, na kilka czekam na odpowiedź, z niektórymi będziemy musieli poczekać na rok kolejny (chodzi     o budżet).
·         Wnioskuję o remont ul. Spacerowej na Nowym Dworze. Droga ta jest już  w opłakanym stanie.
( Droga ta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu dróg gminnych przeznaczonych do remontu i w związku z tym  oczekuje i będę przekonywał do przeprowadzenia remontu tej drogi w najbliższym możliwym terminie).
·         Wnioskuję o wyremontowanie chodnika przy ul. Nowej w Zabełkowie, jednocześnie dziękując za dotychczasowe zaangażowanie władz Gminy w tę sprawę.
( Jest to kolejny wniosek o remont chodnika i miejmy nadzieję, że już niedługo chodnik ten zostanie wyremontowany. Problem niestety nie dotyczy możliwości Gminy w zakresie jego modernizacji lecz leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest administratorem drogi krajowej DK45, przy której leży wspomniany  chodnik. Wójt Gminy spotkał się z Dyrekcją GDDKiA i mocno przekonywał o potrzebie remontu chodnika. Miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym roku uda się wymienić najbardziej newralgiczne miejsca na tym odcinku. W tej sprawie będę aktywnie działał      i na bieżąco Państwa informował.
·         Zwróciłem się z prośbą o wyprofilowanie drogi ul. Długiej koło posesji  nr 43 w Zabełkowie na odcinku 20 m, ze względu na stojącą tam wodę.
·         Zwróciłem się z prośbą o uwzględnienie tzw. „Lipowej Grobli” w liście dróg przeznaczonych do remontu.
·         Zwróciłem się z prośbą o postawienie znaku drogowego „Zakaz parkowania  i postoju” na ulicy Odrzeńskiej w Zabełkowie, tak aby w czasie dni targowych droga ta była przejezdna.
Jak poinformował mnie Wójt G.Kretek znak ten w niedalekiej przyszłości zostanie postawiony.
·         Prosiłem o rozważenie możliwości ustawienia lustra pomiędzy ul. Jana a ul. Długą w Zabełkowie w celu zwiększenia bezpieczeństwa na tym odcinku.
Pan Wójt Gerard Kretek w najbliższym czasie poinformuje mnie o ustaleniach jakich dokonał w tej sprawie.
·         Wnioskowałem o zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy w Zabełkowie. Świetlica rok rocznie generuje zysk na poziomie od 4 do 6 tys. złotych. Partycypacja tego zysku powinna wg mieszkańców zostać przeznaczona na zakup komputera tak, aby osoby mniej zamożne miały możliwość dostępu do tego medium a w niedalekiej przyszłości także do internetu.
Głęboko wierzę, że jeżeli pojawią się ewentualne wolne środki w budżecie, sprawa ta znajdzie swój pozytywny finał jeszcze w tym roku. Będziemy w tej sprawie aktywni.

·         Zwróciłem się z prośbą o uwzględnienie konieczności dowozu dzieci szkolnych z Zabełkowa do Nowego Dworu i przedstawienie wszystkich aspektów z tym związanych.
O aspektach tej sprawy zostaniemy poinformowani przed nowym rokiem szkolnym przez Pana Dyrektora G. Utrackiego.
·         Zwróciłem się z prośba o wystąpienie do właściciela posesji lub odpowiednich służb powiatowych w celu uporządkowania posesji na ul. Długiej  w Zabełkowie pomiędzy p. Marosz i Paskuda.
·         Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie studni głębinowej przy ul. Długiej  (na łące p. Szulik) ze względów bezpieczeństwa.
Pan Kierownik K. Baszczak poinformował mnie, że studnia została zabezpieczona. Za szybką interwencję bardzo dziękuję.

·         Zgłosiłem wniosek o remont przejazdu kolejowego na Nowym Dworze.
Pan Wójt G. Kretek zwrócił się już do odpowiednich służb i czekamy na efekty.

·         Zwróciłem się z prośbą o zwiększenie ilości patroli policyjnych w rejonie Meandrów rzeki Odry oraz ustawienia tam znaków zakaz wysypywania śmieci ponieważ występuje tam taki problem, który niestety narasta.
Proszę Państwa o kontakt, jeżeli ktoś z Państwa wie kto wysypuje tam śmieci.
Oczywiście spraw było więcej jednak nie sposób przedstawiać wszystkich. Pragnę poinformować, że ciągle toczy się sprawa uregulowania prawidłowego funkcjonowania targowiska przy ulicy Słonecznej i będę Państwa o tej sprawie informował.
Informuję również, że mamy szanse otrzymać grant na dodatkowe wyposażenie placu zabaw w Zabełkowie w wysokości około 10.000,00 zł. Dziękuję Wójtowi Gminy, wszystkim radnym, którzy głosowali za tym aby to właśnie wieś Zabełków razem ze wsią Tworków mogła przystąpić do tego konkursu, Pani Ewie Widera i Pani Dyrektor Ricie Wieczorek oraz Panu Sołtysowi jak również wszystkim, którzy się do tego „dołożyli”.
Chciałbym w najbliższym czasie poruszyć sprawę ustanowienia herbu dla naszej wsi i jeżeli ktoś z Państwa zna temat proszę o kontakt.
Dziękuję Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi, za bardzo aktywną działalność w ostatnich dwóch miesiącach.
Zwracam się do Państwa z prośbą aby zgłaszać wszystkie sprawy związane bezpośrednio z naszą miejscowością i sprawy naszych mieszkańców.
Przypominam o swoim dyżurze w każdy drugi poniedziałek każdego miesiąca w świetlicy od godziny 18:00 do godziny 19:00.
Dyżuruję również w Urzędzie Gminy Krzyżanowice w każdy czwartek od godziny 15:00 do godziny 17:00.

Michał Kura
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 25 lipiec 2013 )